2018-06-05 13:57Pressmeddelande

Sjukhusläkarnas ordförande Karin Båtelson: "Dra i handbromsen"

I en ledare i Sjukhusläkaren reflekterar Sjukhusläkarnas ordförande Karin Båtelson kring pågående utredningar om vården och förslagen om en centralisering av högspecialiserad vård. I artikeln presenteras fem punkter som krävs för att nå en förbättring av dagens situation inom vården.

1. Minska ambitionen för antalet diagnoser på vad som vad som ska anses högspecialiserat. Specialitetsföreningarna ska ingå i arbetet. Dessutom bör vi för de mest sällsynta diagnoserna utveckla samarbete inom Norden.

2. Redovisa faktiska väntetider och kvalitets/utfallsmått på olika sjukhus så att vi skapar ordentligt medborgar- och patienttryck. Ett sätt är att inrätta en nationell myndighet med det uppdraget.

3. För de cancerdiagnoser där man nu ser att köerna bli längre så ska de kliniker som har vana och haft goda kvalitetsresultat kunna återuppta verksamheten.

4. Utreda hur risken för dödsfall och skador ökar med ökat avstånd till fungerande akutmottagning.

5. Se till att regeringsutredare för den framtida akutsjukvården inte får uppdrag med specificerade förutbestämda resultat, utan avkrävs objektiva resultat som är vetenskapligt publicerbara.

Läs hela artikeln på Sjukhusläkarens webbplats.


Om Sjukhusläkarna

Sjukhusläkarna är den största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund med uppgift att tillvarata våra medlemmars professionella, sociala och ekonomiska intressen. Vi organiserar specialistläkare inom sjukhusspecialiteter på sjukhus och i öppen specialistvård, liksom professorer, docenter och högskolelektorer vid universiteten. Vi har cirka 20 000 medlemmar.


Kontaktpersoner

Wendela Zetterberg
Kansliansvarig
Wendela Zetterberg