2023-03-16 15:59Pressmeddelande

SPOR får utmärkelsen Friska sjukvårdspriset

Sara Lyckner, Claes Mangelus, Gunnar Enlund, Björn Holmström, Bengt Cederlund, Helena Nolgren, Olof Brattström och Johanna Albert från SPOR tog emot priset från Elin Karlsson, Sjukhusläkarna. Foto: Jannis PolitidisSara Lyckner, Claes Mangelus, Gunnar Enlund, Björn Holmström, Bengt Cederlund, Helena Nolgren, Olof Brattström och Johanna Albert från SPOR tog emot priset från Elin Karlsson, Sjukhusläkarna. Foto: Jannis Politidis

Sjukhusläkarna tilldelar Friska sjukvårdspriset till Svenskt perioperativt register (SPOR) för dess ovärderliga bidrag om väntetider, vårdköer och operationsproduktion, som vägleder såväl läkarkollegor och patienter, som beslutsfattare och journalister.

– Det är hedrande att få priset. En stor del av arbetet med registret har genom åren varit ideellt, och det här är ett viktigt erkännande som ger oss uppmuntran i vår fortsatta verksamhet, säger registerhållaren Bengt Cederlund.

Svenskt perioperativt register är ett kvalitetsregister som samlar in data från alla offentligt drivna operationsavdelningar i landet, direkt från deras it-system. Upplägget gör det möjligt att se hur länge patienter som opererats har fått vänta på sin operation.

Registret drivs i huvudsak med stöd av medlemmarna, det vill säga operationsavdelningarna.

Hittills har fler än 130 000 rapporter laddats ner.

– Vi vill ju att så många som möjligt ska använda registret. Vi sitter inne på information som ingen annan har, och ska vi få en jämlik sjukvård måste vi veta vad vi pratar om, säger Bengt Cederlund, och ger två exempel på stora utmaningar för vården just nu:

– Vi ser att tillgången på resurser är allt sämre för äldre patienter som är i behov av slutenvård på sjukhus. Samtidigt säger våra kontakter att allt fler patienter blir nekade kirurgi på grund av de långa väntetiderna, vilket är mycket allvarligt. För att säkert bedöma om tillgången till vård är lika i dag som 2019, alltså före pandemin, och mellan olika regioner behövs data från privata vårdgivare vilket i dag saknas.

Vid sidan av att ta fram pålitliga rapporter och underlag är SPOR en aktiv röst i debatten om hälso- och sjukvården.

– Det är vårt ansvar att beskriva vad vi ser, säger Bengt Cederlund, som även jobbar som överläkare på anestesikliniken på Södertälje sjukhus.

Friska sjukvårdspriset går till en person eller organisation som genom enträget arbete lyckats få varaktig förbättring inom vården för patienter och läkare.

Elin Karlsson, ordförande för Sjukhusläkarna: 

– SPOR utgör en otroligt viktig källa för tillförlitlig kunskap om inte minst väntetider och vårdköer, som är helt unik i landet. Det är roligt och stimulerande att få uppmärksamma organisationens beundransvärda arbete. När Sveriges kommuner och regioner inte levererar siffror som är tillförlitliga fyller SPOR en otroligt viktig funktion.

Motiveringen lyder: Friska sjukvårdspriset tilldelas Svenskt perioperativt register (SPOR) för dess hängivna arbete med att förmedla pålitliga siffror om vårdproduktion, väntetider och operationsköer till läkare, övrig vårdpersonal och patienter, men också till regering, makthavare, forskare, journalister och andra intresserade. När regionerna inte förmår att leverera adekvata underlag på ett transparent sätt är SPOR en ovärderlig källa att vända sig till. Förutom att bidra med rapporter och statistik är SPOR därtill en tydlig och viktig röst i den sjukvårdspolitiska debatten. Om Sjukhusläkarna

Sjukhusläkarna är den största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund med uppgift att främja hälso- och sjukvårdens utveckling, den medicinska undervisningen och forskningen samt att tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga, sociala och ekonomiska intressen. Vi organiserar specialistläkare inom sjukhusspecialiteter på sjukhus och i öppen specialistvård, liksom professorer, docenter och högskolelektorer vid universiteten. Vi har cirka 21 000 medlemmar.


Kontaktpersoner

Adam Öhman
Kommunikationsansvarig (föräldraledig)
Adam Öhman