2024-03-11 09:30Pressmeddelande

Stipendiat bidrar till efterfrågad forskning om ”flexibla” kontor

Stipendiaten Linnea Ludvigsson ska studera hur läkare påverkas av omställningen till aktivitetsbaserade arbetsplatser.Läkarstudenten Linnea Ludvigsson får Sjukhusläkarnas stipendium. Foto: Pressbilder

Hur påverkar ett aktivitetsbaserat arbetssätt läkares möjligheter att ringa patienter, diktera journalanteckningar, jobba ostört och slå vakt om sekretessen? Läkarstudenten Linnea Ludvigsson ska kartlägga hur läkare vid en flytt till nya Högsbo närsjukhus i Göteborg påverkas av omställningen till aktivitetsbaserade arbetsplatser. Nu får hon Sjukhusläkarnas stipendium.

– Det känns oerhört roligt. Jag ser verkligen fram emot att vara med och utvärdera följderna av att ett sjukhus inför ett aktivitetsbaserat arbetssätt.

Förra året flyttade 350 vårdarbetare, varav många läkare, in i nya Högsbo närsjukhus i Göteborg, vars uppdrag är att bedriva öppen specialistvård som stöd till primärvård och kommunal hälso- och sjukvård.

Linnea Ludvigsson arbetar inom ramen för ett följeforskningsprojekt, som syftar till att utvärdera hur personalens fysiska och psykosociala arbetsmiljö påverkas av övergången från arbete i en traditionell sjukhusmiljö till ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Det nya arbetssättet bygger i grunden på att personalen ska välja och leta upp arbetsplatser som passar utifrån aktuella administrativa uppgifter. Viktiga parametrar i forskningsprojektet vid sidan av arbetsmiljö är upplevd prestation och vårdkvalitet.

Rent konkret ska Linnea Ludvigsson, som har en kandidatexamen i arkitektur, under 2024 och 2025 göra intervjuer med läkare och sammanställa data från intervjuer och en enkät, vilket ska leda fram till ett manuskript om ämnet. Stipendiet är på 30 000 kronor.

– Det är viktigt att läkare har administrativa arbetsplatser som är anpassade till arbetsuppgifterna. Det handlar dels om läkares möjligheter att jobba koncentrerat utan störningsmoment, dels om möjligheterna att slå vakt om patienternas rätt till sekretess, säger hon.

– Det känns stimulerande att kunna kombinera mina två stora intressen – sjukvård och arkitektur – i projektet.

Elin Karlsson, ordförande i Sjukhusläkarna, betonar att det är av stor betydelse att stötta projekt som ger mer fakta på bordet i denna viktiga fråga.

– Med tanke på hur lite forskning som finns om just läkares administrativa arbetsplatser ska det bli särskilt roligt att följa Linnea Ludvigssons arbete. Detta är ett otroligt spännande projekt, säger hon.Om Sjukhusläkarna

Sjukhusläkarna är den största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund. Föreningen har till uppgift att företräda medlemmarnas professionella, sociala och ekonomiska intressen. Sjukhusläkarna organiserar specialistläkare inom sjukhusspecialiteter på sjukhus och i öppen specialistvård, samt läkare som är professorer, docenter och lektorer vid universiteten. Vi har cirka 21 500 medlemmar.


Kontaktpersoner

Elin Karlsson
Ordförande
Elin Karlsson
Adam Öhman
Kommunikationsansvarig (föräldraledig)
Adam Öhman