2020-03-12 17:53Pressmeddelande

Stockholms sjukvårdsupprop får Friska Sjukvårdspriset

null

Sjukhusläkarnas Friska Sjukvårdspris går till Stockholms sjukvårdsupprop, som synliggjort sjukhusens extremt ansträngda läge via många personliga vittnesmål, synlighet i media och demonstrationer, vilket har haft effekt och ändrat fattade beslut.

– Stockholms sjukvårdsupprop har på kort tid engagerat otroligt många och spridit berättelser om vårdens verklighet, bortom statistiken. Det blir som en murbräcka av sanning om hur det egentligen ser ut, säger Karin Båtelson, ordförande Sjukhusläkarna, och fortsätter:

– Nu eskalerar situationen tyvärr ytterligare i och med Coronavirusets spridning och det kommer bli tufft framöver. Det är inte alltid lätt att förena traditionella fackliga och professionella organisationer med nya starka krafter och det är bra om vi kan växeldra.

Sjukhusläkarna delar ut Friska Sjukvårdspriset sedan 2008 till de eller den som genom enträget arbete lyckats få varaktig förbättring inom vården till gagn för patienter och läkare.

– Priset bekräftar att andra delar vår bild av situationen och det stärker vår motivation att fullfölja det vi startat. Vi är drygt tio personer som vid sidan om heltidsjobb lagt ner oerhört mycket tid på det här sedan starten, säger Akil Awad, ST-läkare och en av initiativtagarna till uppropet.

– Det är en ohållbar situation i Region Stockholm nu. Anställningsstoppen måste dras tillbaka av sjukhusledningarna och från politiskt håll måste man på allvar satsa på akutsjukhusen och vårdcentralerna. Fler vårdplatser måste till och arbetsmiljön behöver bli rimlig och vården patientsäker. Nu planerar vi för en ny demonstration och genomför en namninsamling för allmänheten, säger Laura Björnström, ST läkare och också en av initiativtagarna till uppropet.

Årets Friska Sjukvårdspris delas ut torsdagen med motiveringen:

Stockholms Sjukvårdsupprop får Sjukhusläkarnas Friska Sjukvårdspris 2020
för att ha skapat kanaler för förtvivlade och engagerade medarbetares vittnesmål om effekter av varsel och förd personalpolitik utifrån patienternas utsatta situation, rätt i knät på ansvariga.

Foto: Jannis Politidis

För mer information kontakta:

Karin Båtelson, ordförande Sjukhusläkarna
karin.batelson@slf.se
070-790 73 47

Akil Awad, ST-läkare Södersjukhuset och talesperson Stockholms sjukvårdsupprop
akil.awad@hotmail.com
070-400 13 63

Laura Björnström, ST-läkare Södersjukhuset och talesperson Stockholms sjukvårdsupprop
laura.eklinder@hotmail.com
070-978 44 09


Om Sjukhusläkarna

Sjukhusläkarna är den största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund med uppgift att tillvarata våra medlemmars professionella, sociala och ekonomiska intressen. Vi organiserar specialistläkare inom sjukhusspecialiteter på sjukhus och i öppen specialistvård, liksom professorer, docenter och högskolelektorer vid universiteten. Vi har cirka 20 000 medlemmar.


Kontaktpersoner

Wendela Zetterberg
Kansliansvarig
Wendela Zetterberg