2022-03-19 06:05Pressmeddelande

Elin Karlsson är Sjukhusläkarnas nya ordförande

Sjukhusläkarnas styrelse 2022. Från vänster till höger.
Nedre raden: Marie Engman, Karin Filipsson, Elin Karlsson, Elin Karlsson, Shokoufeh Manouchehrpour, Ann Hermansson, Magnus Hellström.
Övre raden: Jonas Holm, Andreas Fischer, Karin Båtel...Sjukhusläkarnas styrelse 2022. Foto: Pressbild

Under Sjukhusläkarnas fullmäktigemöte skedde flera förändringar i styrelsen – ny ordförande, ny andre vice ordförande och två nya ledamöter.

Elin Karlsson valdes under fredagen till ny ordförande för Sjukhusläkarnas styrelse. 

– Jag är glad och stolt över det förtroende jag har fått av våra medlemmar att leda Sjukhusläkarnas arbete tillsammans med vår fantastiskt kompetenta och kunniga styrelse de kommande åren. Vi har fått upp bristen på vård- och IVA-platser på den politiska agendan, och nu behöver vi fortsätta påverka så att vi får till en konkret förändring till det bättre. 

Kirurgen Elin Karlsson har gedigen erfarenhet av förenings- och fackligt arbete. Hon har suttit med i Sjukhusläkarnas styrelse sedan 2014. 

–Jag ser styrelsearbete som ett teamarbete där alla bidrar med sin unika kompetens och nätverk. I den turbulenta tid som vi nu befinner oss i kommer deras insatser att behövas för att skapa förutsättningar för en bättre sjukvård. 

De senaste åren har Elin Karlsson varit föreningens andre vice ordförande, en post som nu tas över av Shokoufeh Manouchehrpour, som varit ledamot i Sjukhusläkarnas styrelse sedan 2012.

– Det är en ynnest att sitta i den här styrelsen med så många kunniga och erfarna kollegor. Jag är stolt över att bli föreningens andre vice ordförande och jag kommer att göra mitt bästa för att föreningen ska synas ännu mer i debatten om sjukvården.

Sjukhusläkarnas tidigare ordförande Karin Båtelson sitter kvar i styrelsen som ledamot och ser fram emot en tid där hon kan renodla sitt påverkansarbete.

– Tillsammans med Elin Karlsson och övriga styrelsen, kommer jag att fortsätta driva frågor som handlar om sjukvårdens struktur, förutsättningar och kompetens.

Ny i styrelsen är ledamoten Karin Filipsson, som även är ordförande i Sjukhusläkarnas lokalavdelning i Lund.

– Det är både roligt och spännande att ha fått medlemmarnas förtroende. En fråga som jag skulle vilja belysa är vården och omhändertagandet av kroniskt sjuka patienter. Många av dem har hamnat i kläm under pandemin då vården styrts om för att behandla akut sjuka patienter. Men de syns inte i statistiken, eftersom vi inte mäter hur lång tid det tar för återbesök.  

Sjukhusläkarnas fullmäktige valde även om ledamöterna Ann Hermansson och Andreas Fischer samt suppleanten Marie Engman.

Kontakt: 
Elin Karlsson: 
e-post: elin.karlsson@slf.se
mobil:  073-501 16 30


Om Sjukhusläkarna

Sjukhusläkarna är den största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund med uppgift att främja hälso- och sjukvårdens utveckling, den medicinska undervisningen och forskningen samt att tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga, sociala och ekonomiska intressen. Vi organiserar specialistläkare inom sjukhusspecialiteter på sjukhus och i öppen specialistvård, liksom professorer, docenter och högskolelektorer vid universiteten. Vi har cirka 21 000 medlemmar.