2022-02-18 13:11Pressmeddelande

Sjukvården behöver en större kostym – så ser vi till att den blir sydd

Sjukhusläkarnas ordförande Karin BåtelsonSjukhusläkarnas ordförande Karin Båtelson

Socialminister Lena Hallengrens beskrivning av en överansträngd sjukhusvård förtjänar en eloge. Vi i vården är glada för att hon säger som det är. Men hennes åtgärd i form av ett kortvarigt stimulansbidrag skapar bara mer administration. Regeringen måste sluta lappa och laga och i stället börja arbeta för en skarp patienträttighetslagstiftning som ett sätt att långsiktigt se till att resurserna hamnar rätt i vården.  

Under en presskonferens på torsdagsmorgonen konstaterade socialminister Lena Hallengren (S) att utvecklingen mot färre och färre vårdplatser gått för långt – marginalerna är för små. Planen framåt är mer personal och bättre arbetsmiljö. Det är så vi får till fler vårdplatser och också se till att patienterna får den vård de behöver, slog ministern fast.  

– Lena Hallengren ska ha en eloge för sin beskrivning. Så länge vi har 21 självstyrande regioner behöver regeringen ställa krav på att det som står i våra sjukvårdslagar verkligen följs, säger Sjukhusläkarnas ordförande Karin Båtelson. 

Sjukhusläkarna har länge pekat på att vårdplatsbristen är ineffektiv. Den skapar mängder av merarbete, minskar patientsäkerheten och orsakar enorma vårdköer. Den skapar även en ond spiral på grund av etisk stress med personalflykt vilket bidrar till ännu färre vårdplatser. Regionerna bör därför eftersträva en beläggningsgrad på 90 procent.

Sjukhusläkarna vill se långsiktiga och grundläggande reformer. Flertalet av dessa reformer kommer att kräva lagändringar:

  • Inför en patienträttighetslag, som styr regionerna att organisera vården så att de klarar sitt uppdrag att förse alla medborgare med rätt vård i rätt tid. 
  • Ge patienterna rätt att söka sjukhusvård över regiongränserna. 
  • Inför en nationell väntetidslista kopplat till kvalitetsuppgifter liknande den som finns i Danmark. De faktiska väntetiderna måste bli kända så att patienterna får bättre valmöjligheter. Sjukvårdssverige måste snabbare kunna agera som ett enat land, då nackdelar uppstår. 
  • Öka sjukvårdens grundbemanning via långsiktig planering och finansiering.
  • Inför ett krav på kontinuerlig och strukturerad fortbildning för vårdpersonal så att vi gör rätt saker.

Regeringen föreslår nu ytterligare ett kortfristigt stimulansbidrag. Denna gång avsätts 423 miljoner kronor till regionerna så att de ska kunna utöka antalet vårdplatser och minska överbeläggningar och utlokaliseringar. 

– Men bidrag som detta skapar bara mer arbete. Regionerna får varken långsiktiga möjligheter att förbättra sin personalpolitik eller öka grundbemanningen, vilket skulle möjliggöra mer fortbildning, forskning och en bättre arbetsmiljö. Det som i första hand behövs är en skarp patienträttighetslag där vård måste ges enligt de tidsramar och kvalitet, som riksdagen har beslutat om. En sådan lag kommer att stötta regionerna att både fokusera på kärnverksamheten och personalens driv och utveckling. Den kommer även att skala bort andra onödiga uppgifter. Sjukhusläkarna uppmanar därför Lena Hallengren att skärpa dagens lagstiftning så att patienterna får verkliga rättigheter, säger Karin Båtelson.

Kontakt: 
Karin Båtelson 
e-post: karin.batelson@slf.se  
mobil: 0702-48 18 78 Om Sjukhusläkarna

Sjukhusläkarna är den största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund med uppgift att främja hälso- och sjukvårdens utveckling, den medicinska undervisningen och forskningen samt att tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga, sociala och ekonomiska intressen. Vi organiserar specialistläkare inom sjukhusspecialiteter på sjukhus och i öppen specialistvård, liksom professorer, docenter och högskolelektorer vid universiteten. Vi har cirka 20 000 medlemmar.