2022-06-22 15:24Nyheter

Sjukhusläkarnas stipendium med fokus på läkares arbetsuppgifter

Sista ansökningsdag för Sjukhusläkarnas stipendium är den 1 februari.

Sjukhusläkarnas forskningsstipendium på 30 000 kronor var denna gång tänkt att tilldelas en person som studerar hur läkares arbetstid kan utnyttjas på ett bättre sätt än den gör i dag.

 

Vi vet att läkarresursen inte används optimalt, och att läkare med en bättre arbetsfördelning skulle kunna ägna mer tid åt kärnverksamheten. Allt mer av läkarnas tid läggs på administration och logistik, men även på att utföra arbetsuppgifter som traditionellt inte har utförts av läkare. Det kan handla om ökat ensamarbete utan assistans, att hämta utrustning i förråd, sprita britsar etcetera. 

Det går inte längre att söka detta stipendium. Mer om Sjukhusläkarnas stipendier går att läsa härOm Sjukhusläkarna

Sjukhusläkarna är den största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund med uppgift att främja hälso- och sjukvårdens utveckling, den medicinska undervisningen och forskningen samt att tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga, sociala och ekonomiska intressen. Vi organiserar specialistläkare inom sjukhusspecialiteter på sjukhus och i öppen specialistvård, liksom professorer, docenter och högskolelektorer vid universiteten. Vi har cirka 21 000 medlemmar.


Kontaktpersoner

Wendela Zetterberg
Kansliansvarig
Wendela Zetterberg