2022-06-22 15:24Nyheter

Sök Sjukhusläkarnas stipendium med fokus på läkares arbetsuppgifter!

Sista ansökningsdag för Sjukhusläkarnas stipendium är den 1 februari.

Sjukhusläkarnas forskningsstipendium på 30 000 kronor kommer denna gång att tilldelas en person som studerar hur läkares arbetstid kan utnyttjas på ett bättre sätt än den gör i dag.

 

Vi vet att läkarresursen inte används optimalt, och att läkare med en bättre arbetsfördelning skulle kunna ägna mer tid åt kärnverksamheten. Alltmer av läkarnas tid läggs på administration och logistik, men även på att utföra arbetsuppgifter som traditionellt inte har utförts av läkare. Det kan handla om ökat ensamarbete utan assistans, att hämta utrustning i förråd, sprita britsar etcetera. 

– Med årets stipendium vill vi bidra till forskning eller utvecklingsarbeten där man tittar på hur läkares arbetstid kan utnyttjas bättre, det vill säga på arbetsuppgifter som gagnar våra patienter nu eller i framtiden. Det kan exempelvis handla om: ”task shifting”, nya arbetssätt, en återgång till mer traditionella arbetssätt eller en utvärdering av nuläget, säger Sjukhusläkarnas ordförande Elin Karlsson. 

Den som ansöker om stipendiet ska vara läkare eller läkarstudent. Den sökande ska ha börjat planera för eller inlett ett projekt, vilket syftar till att identifiera arbetssätt som ger läkare mer tid med patienterna. Vi har förlängt ansökningstiden till den 1 februari 2023. Mer om Sjukhusläkarnas stipendier går att läsa här

För mer information, kontakta:
Wendela Zetterberg, Sjukhusläkarnas kansli
wendela.zetterberg@slf.se
08-790 34 50Om Sjukhusläkarna

Sjukhusläkarna är den största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund med uppgift att främja hälso- och sjukvårdens utveckling, den medicinska undervisningen och forskningen samt att tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga, sociala och ekonomiska intressen. Vi organiserar specialistläkare inom sjukhusspecialiteter på sjukhus och i öppen specialistvård, liksom professorer, docenter och högskolelektorer vid universiteten. Vi har cirka 21 000 medlemmar.

Kontaktpersoner

Wendela Zetterberg
Kansliansvarig
Wendela Zetterberg