2022-03-17 16:30Pressmeddelande

Christer Bark får Friska sjukvårdspriset för sin granskning av sjukvården

Christer Bark, mottagare av Friska sjukvårdsprisetChrister Bark, mottagare av Friska sjukvårdspriset. Foto: Pressbild

Sjukhusläkarna tilldelar Friska sjukvårdspriset till Christer Bark för hans otroliga mångåriga engagemang för att klarlägga fakta om vården i Sverige och Europa, genom otaliga reportage, granskningar och avslöjanden i tidningen Sjukhusläkaren.

– Priset var en glad och helt och hållet oväntad överraskning. Det känns hedrande. Det  känns också kul att grävande journalistik vädesätts. Nu blir det ännu roligare att arbeta med redaktionen, säger den nyblivne pristagaren.

Christer Bark, har länge varit synonym med tidningen Sjukhusläkaren. En tidning som han inte bara varit chefredaktör för utan också redigerat och skrivit i som grävande reporter. Hans brinnande intresse för sjukvårdsfrågor har resulterat i många riksnyheter som påverkat debatten till det bättre för både professionen och patienterna. Han har också vid flera tillfällen med opartisk analys stått upp för kollegor som på felaktiga grunder råkat illa ut. Få personer har genom åren arbetat lika envist och enträget för att förbättra sjukvården, genom att både belysa dess brister och goda exempel, som Christer Bark. Med en liten redaktion och bara sex nummer per år har han rent ut sagt åstadkommit underverk.

 – Jag har haft ett brinnande intresse för journalistik sedan barnsben. Jag inledde min journalistiska karriär som 13-åring när jag praoade på Stockholmstidningen – sedan dess har journalistiken varit mitt liv. Jag drivs av att avslöja orättvisor, ge människor upprättelse och att förklara hur sjukvården fungerar och inte fungerar. Jag tycker illa om osanningar. och falska verklighetsbeskrivningar, säger Christer Bark.

Friska Sjukvårdspriset tilldelas någon eller några som genom enträget arbete lyckats få varaktig förbättring inom vården för patienter och läkare. Priset har funnits sedan 2008 och delas vanligtvis ut en gång per år.

– Sjukhusläkaren har tack vare Christer blivit en de viktigaste kanalerna för hur vården fungerar både inifrån och utifrån, både i stort och smått. Många av våra möten, ja nästan alla, med kollegor, politiker och beslutsfattare inleds med beröm och frågor om tidningen. Under året har Christer fantastiska reportage om Danmark där patienterna faktiskt får vård i tid, fått allas ögon att vända sig dit. Det är ofattbart vad Christer och hans team har åstadkommit genom åren. Hans idoga arbete visar hur viktig god opartisk journalistik är för att vi ska kunna få till en förändring till det bättre, säger Sjukhusläkarnas ordförande Karin Båtelson.

Motiveringen lyder: För ett outtröttligt arbete som grävande journalist i ett brett spektrum av sjukvårdsfrågor och med ett brinnande intresse för patienternas och professionens förutsättningar. Många stora riksnyheter genom åren är resultatet av Christers osvikliga väderkorn och okuvliga arbetsmoral. Nya klarläggande fakta har tack vare hans skarpa analysförmåga och stora envishet fördjupat debatten gång på gång. En mängd missförhållanden och brister har tvingats fram i ljuset och dessutom har många ljusglimtar från vården fått skina i strålkastarljus. Allt har dessutom paketerats på ett svårslaget intresseväckande och elegant sätt, helt utan veckoarbetstid eller dygnsrytm. Chefredaktör Christer Bark är Sjukhusläkarens osvikliga signum.

För mer information, kontakta: 
Karin Båtelson: 070-790 73 47, karin.batelson@slf.se
Christer Bark: 070-963 40 62, christer.bark@sjukhuslakaren.seOm Sjukhusläkarna

Sjukhusläkarna är den största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund med uppgift att främja hälso- och sjukvårdens utveckling, den medicinska undervisningen och forskningen samt att tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga, sociala och ekonomiska intressen. Vi organiserar specialistläkare inom sjukhusspecialiteter på sjukhus och i öppen specialistvård, liksom professorer, docenter och högskolelektorer vid universiteten. Vi har cirka 21 000 medlemmar.